Oppsigelse

 • Har du fått oppsigelse fra ditt arbeidsforhold?
 • Mener du oppsigelsen er usaklig?
 • Mener du at oppsigelsen gir deg rett til feriepenger+
 • Mener du at oppsigelsen gir deg rett til lnn i oppsigelsestiden?
 • Er det spørmål du lurer på vedrørende oppsigelsen?
 • Husk at arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som må være oppfyllt for at en oppsigelse skal være lovlig.
 • Ønsker du hjelp til forhandliger med din arbeidsgiver?
 • Ønske du hjelp til å forhandle frem en sluttpakke?
 • Vi hjeldper deg med sluttavtaler som gir deg rett til å fratre og slippe arbeidsplikt i oppsigelsestiden.
 • Vi hjelper deg med avtaler som gir deg en god økonomisk erstatning eller kompensasjon.
 • Vi passer på at du har rett til ta nytt arbeid når du måtte ønske det.
 • Vi hjelper med andre detaljer i sluttpakken som er spesielt og viktg for akkurat deg.

 

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!