Pasientskader

Som pasientskader regnes skader som du blir påført under medisinsk behandling. Pasientskader kan oppstå både ved behandling hos leger, fysieterapeuter, kiropaktorer og annet medisinsk personell.

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!