Bil og trafikk

 • promillekjøring
 • dødsulykker
 • fartsovertredelser
 • uaktsomhet i trafikken
 • førerkort
 • beslag av førerkort
 • inndragning av førerkort
 • reklamasjon ved kjøp av bil
 • heving av kjøp av bil
 • forsikringsoppgjør
 • avkorting i forsikringsutbetaling
 • forsikringsbedrageri
 • forsirkingssvik

Oppsigelse og avskjed

 • forhandlinger med arbeidsgiver
 • sluttpakker
 • rettssaker

Familierett

 • ektepakt
 • separasjon og skilsmisse
 • arv og skifteoppgjør
 • samboeravtaler

Bolig- og husleierett

 • reklamasjoner
 • feil og mangler ved huset eller leiligheten
 • kjøp og salg - kontraktsskriving
 • leieforhold
 • leiekontrakter
 • depositum

Trygderett

 • klage på vedtak
 • anke til Trygderetten
 • søknad om attføring
 • søknad om rehablitering
 • søknad om uførepensjon
 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!