Tinnitus

 

Har du fått tinnitus?

  • Etter er ulykke?
  • Etter sykdom
  • På jobb?
  • Privat?

Gjennom mange saker med tinnitus skader vet jeg at dette er en skade som er sterkt undervurdert i invaliditetstabellen. Skaden klassifiseres som hørselsskade og gir maksimalt 5 % medisinske invaliditet. I flere nyere rettsavgjørelser er det nå avgjort at tinnitus også kan medføre psykiske skadefølger. Disse psykiske skadene gir en langt høyere medisinsk invaliditet. Det er viktig å få utarbeidet speislisterklæringer av leger som kan dette - både selve tinnitus skaden og de psykiske følgeskadene.

Jeg vil kunne bistå med å finne de beste spesialistene på området.

Opplever du en eller flere av følgende symptomer:

  • Konsentrasjonsproblemer?
  • Søvnproblemer?
  • Problemer i sosiale sammenhenger?
  • Problemer med suicidale taker?

Dette er forhold som pr. idag dessverre ikke er tatt inn i invaliditetstabellen. Lidelsene må inn i invaliditetsfastsettelsen for å få et riktig bilde av totoalskaden.  

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!