Med erfaring som politiadvokat og privatpraktiserende trafikkadvokat i over 20 år, har jeg håndtert en rekke traifikksaker i og utenfor rettsalen

Trafikkadvokaten hjelper med:

 • Trafikk promille - fyllekjøring
 • Fartsbot og promillekjøring - fyllekjøring
 • Trafikk og  førerkort - mistet lappen? 
 • Legen har meldt fra til politi
 • fylkeslegen har vedtatt at førerkortet skal inndras
 • Trafikk og beslag av førerkort 
 • Trafikk og bot
 • Trafikk og ulykke
 • Trafikk og erstatning
 • Trafikk og forsikring
 • Trafikk og dødsulykke
 • Trafikk og forelegg
 • Fyllekjøring og skader på bil
 • Fyllekjøring og regresskrav fra forsikring
 • Fyllekjøring pga  psykiske forhold
 • Fyllekjøring og nødrett
 • Fyllekjøring og kollisjon med annen bil
 • Fyllekjøring og påkjørsel av fotgjenger

 

Er du tatt for kjøring under påvirkning av alkohol eller medikamenter? 

Gjorde tablettene at du var påvirket - i lovens forstand? Følte du deg påvirket?

Hadde du tatt medisiner etter legens resept?

 • Mistet lappen ?
 • Forsikring? 
 • Straff?
 • Kjøre opp til førerprøve på nytt?  
 • Lav promille? Høy promille? Forskjellig straff?
 • Jeg ble ikke tatt bak rattet med promille?
 • Jeg drakk alkohol etter kjøringen og fikk promille?
 • Tabletter og kjøring - promille?
 • Var jeg "påvirket " - følte meg edru?
 • Er det promillekjøring når det bare var tabletter jeg hadde tatt?
 • Jeg har smerter og må ta tabletter for  fungere - jeg følte meg ikke "påvirket" under kjøringen.
 • Hvordan måles promillen?
 • Lang tid mellom kjøring og promilleprøven?
 • Hvilken straff får jeg for promillekjøring?
 • Startet motoren for å varme meg - er det promillekjøring?
 • Øvelseskjøring - promillekjøring?
 • Kjøre opp på ny? se nedenfor
 • Forsikring - gjelder den?
 • Kan forsikringsselskapet kreve meg for penger (regress)?

 

FØRERKORT - MISTET LAPPEN?

 • Hvordan få lappen tilbake litt fort?
 • Hvor lenge kan politiet trenere saken?
 • Har politiet en frist for å avgjøre saken, eller kan de holde på førerkortet sålenge de vil?
 • Hvordan skal jeg få fortgang i å få lappen tilbake?
 • Mister jeg lappen for en lang tid?
 • Trenger jeg en trafikkadvokat for å få igjen lappen?
 • Hva koster det å ha med en trafikkadvokat i retten når spørsmålet om tap av førerrett skal behandles?
 • Har jeg rett til fri rettshjelp?
 • Er det "straff" i juridisk forstand å miste lappen? 
 • Hvorfor bør jeg ikke gå alene i retten med en førerkortsak, men ha med en advokat?
 • Alle  sier de har behov for førerkortet - hva skal til for at jeg skal peke meg ut med sterkere behov enn andre for å få tilbake førerkortet?
 • Politiet - domstolen - hvem har ansvaret for hva i førerkort saker?
 • Samtykke - kan jeg trekke tilbake samtykket til belsag av førerkortet - jeg skrev jo under?
 • Politidokumenter - har jeg rett til å få se disse?  
 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!