På sykehus

 
  • Har du blitt skadet under opphold eller behadnling på sykehus?
  • Var det en feilbehandling som førte til skaden?
  • Har du meld skaden til Norsk Pasientskaderstatning, NPE?
  • Har du fått avslag?
  • Har du klaget til Pasientskadenemda?
  • Har du tenkt å ta saken inn for domstolene?
  • Advokatkostnader?

Selv om du får avslag på dekning av advokatkostnader under behandlingen i NPE, vil din hjemforsikring normalt dekke advokatutgiftene dersom du anlegger sak mot NPE. Du vil også kunne søke til NPE om dekning av advokatutgifer ved oppstart av saken. Da slipper du usikkerhet om dette spørsmålet.

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!