Har du blitt skadet i forsvaret?

  • Som vernepliktig?
  • I FN-tjeneste?
  • I Libanon?
  • I Afghanistan?
  • Utviklet senskader?

                                     Psykiske skader?

                                     Fysiske skader?

     Du vil kunne har rett til erstatning.