Pasientskader

Som pasientskader regnes skader som du blir påført under medisinsk behandling. Pasientskader kan oppstå både ved behandling hos leger, fysieterapeuter, kiropaktorer og annet medisinsk personell.